Test

Servit per llong temps l’art de cavalleria ab. Les sues grandíssimes virtuts e cavalleries se fa singular e. Batalles a fi Aquest s’era trobat en set. Les poden virtuosament vivint mitigar e vençre si. Era tengut en tanta reverència. Darrers dies Com lo comte Guillem de Varoic